Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

pustkapusta
Jestem w dupie z życiem
6796 2c4b 500
Reposted fromthaef thaef vianieuciekaj nieuciekaj
pustkapusta
A co byś zrobił, gdybyś mógł cofnąć czas? Zrobiłbyś to dobrze, czy spieprzył jeszcze raz?
— ?
Reposted fromSalute Salute vianieuciekaj nieuciekaj
pustkapusta
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromadriannak adriannak viaviajero viajero
pustkapusta
7329 25ee
Reposted fromseaoflove seaoflove viacheshiresmile cheshiresmile
pustkapusta

M. Świetlicki – „Dwa dni wakacji”

Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę – seks po Danielsie jest o niebo lepszy
niż po haszyszu – i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię
ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo,
trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość,
ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.

Reposted fromdnienie dnienie viagemmy gemmy
pustkapusta
0489 4e25 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans vianolongerinuse nolongerinuse
7310 c127

voulx:

body comparative || skin :: river

Reposted fromkulamin kulamin viafajnychnielubie fajnychnielubie
pustkapusta
7984 4e87 500
Reposted fromrisky risky viat-e-x-t t-e-x-t
pustkapusta
Mój mały przyjacielu, papierosie
Spędziłem z Tobą więcej czasu niż z kimkolwiek.
Niszczymy się nawzajem, czule
oddani sobie.
— Marcin Świetlicki
pustkapusta
Reposted fromlivela livela viat-e-x-t t-e-x-t
pustkapusta

Nie przywykł do posiadania uczuć, których nie rozumiał, a temu, czego nie był w stanie zrozumieć, nigdy nie ufał.

— lisia twórczość
Reposted fromwerterowska werterowska viat-e-x-t t-e-x-t
pustkapusta
Potrzebuje emocji,
 potrzebuje impulsu, który pozwoli mi czuć.

Czuć cokolwiek
 z wachlarzu uczuć,
począwszy od złości,
biegnąc przez zazdrość,
kończąc na tęsknocie.

Chce
odczuć
prawdziwych i naturalnych.

Obojętność
malarzem monotonnych kolorów,
biały, czarny
tworzą szary.

Potrzebuje emocji.
Chce zmian.
— Marta Gregorczyk
Reposted fromgregorczykm gregorczykm viaszydera szydera
pustkapusta
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viaszydera szydera
7939 e4bf 500

rubenista:

Detail of Comtesse d’Haussonville by Jean-Auguste-Dominique Ingres (1845)

Reposted frommarfi marfi viapaintings paintings
I fall in love with details.
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
pustkapusta
9802 6645
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapanameraicon panameraicon
pustkapusta
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viapanameraicon panameraicon
pustkapusta
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromdol-blathanna dol-blathanna vialaviefolle laviefolle
pustkapusta
9834 f7f4
Reposted fromniewychowana niewychowana viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl